நள்ளிரவு முதல் Laugfs சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலைகள் அதிகரிப்பு!!


இன்று நள்ளிரவு (05) முதல் அமுலாகும் வகையில் Laugfs சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதற்கமைய,

12.5kg சிலிண்டர்: ரூ. 145 இனால் அதிகரிப்பு

5kg சிலிண்டர்: ரூ. 59 இனால் அதிகரிப்பு

அதன் அடிப்படையில்,

12.5kg: ரூ. 3,690 இலிருந்து ரூ. 3,835 ஆக ரூ. 145 இனால் அதிகரிப்பு

5kg: ரூ. 1,476 இலிருந்து ரூ. 1,535 ஆக ரூ. 59 இனால் அதிகரிப்பு

கடந்த ஓகஸ்ட் மாதம் லாஃப்ஸ் சமையல் எரிவாயு விலைகளில் மாற்றம் செய்யப்படாது என அறிவிக்கபிபட்டிருந்தது.

அதற்கு முன்னதாக கடந்த ஜூலை மாதம்  12.5kg சிலிண்டர்: ரூ. 300 இனால் குறைக்கப்பட்டதோடு, 5kg சிலிண்டர்: ரூ. 120 இனால் குறைக்கப்பட்டிருந்தன.

ஏப்ரல் 04ஆம் திகதி நள்ளிரவு முதல் அமுலாகும் வகையில் லாஃப்ஸ் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் பின்வருமாறு குறைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

12.5kg சிலிண்டர்: ரூ. 1,290 இனால் குறைப்பு (ரூ. 3,990)

5kg சிலிண்டர்: ரூ. 516 இனால் குறைப்பு (ரூ. 1,596)


Powered by Blogger.