ஆரம்பப் பிரிவிற்கான ஆசிரியர் நியமனம் குறித்து விசேட தீர்மானம்!!


ஆரம்பப் பிரிவுகளில் பயிற்றுவிக்கப்படாத ஆசிரியர்களின் பணியும் அதன் தரத்தில் வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்துள்ளார்.

கொவிட் பேரழிவின் போது பாடசாலைகள் மூடப்பட்டதால் ஆரம்ப பாடசாலை மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் இடையூறுகள் குறித்து ஆய்வு செய்த ஆய்வில் ஒத்து தெரியவந்துள்ளது.

இலங்கையில் 1.6 மில்லியன் ஆரம்ப பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கொவிட் காலத்தில் இழந்த கல்வி வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்கான தேசிய நிதியை கல்வி அமைச்சகம் மற்றும் யுனிசெப் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் கலந்துகொண்டு அமைச்சர் கூறினார்.

இதன் காரணமாக ஆரம்பக் கல்வியில் புதிய கல்வி மாற்றத்தில் பயிற்சி பெறாத ஆசிரியர்கள் பணியமர்த்தப்பட மாட்டார்கள் என அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

மேலும், தற்போது பாடசாலைகளில் உள்ள பயிற்சி பெறாத தொடக்க ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.

தற்போது உள்ள பல்வேறு ஆரம்ப பாடசாலைகளில் கற்பிக்கும் ஆரம்பப் பிரிவு ஆசிரியர் முதல் ஆரம்பக் கல்வித் துறையுடன் தொடர்புடைய அனைத்து ஆசிரியர்களின் தகுதிகள் மற்றும் பயிற்சிகளை நிறைவு செய்வதற்கான முறையான வேலைத்திட்டத்தை கல்வி அமைச்சு ஆரம்பிக்கும் என்றும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Powered by Blogger.