இம்மாதம் 30ஆம் தேதி விசேட விடுமுறை


ஜூன் 30 ஆம் திகதியை சிறப்பு வங்கி விடுமுறை நாளாக அறிவித்து வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் 29 ஆம் திகதி நாடளாவிய ரீதியில் புனித ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் 30 ஆம் திகதி விசேட விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.Powered by Blogger.