அடுத்த பொலிஸ் மாஅதிபர் பதவிக்கு தேசபந்து தென்னக் கோனின் பெயர் பரிந்துரை!!


அடுத்த பொலிஸ் மா அதிபர் பதவிக்கு சிரேஷ்ட பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர் தேசபந்து தென்னகோன் பெயரை அரசியல் அமைப்பு பேரவைக்கு ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க பிரேரித்துள்ளா‌ர்.Powered by Blogger.