மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்ற திறப்பு விழா!!


மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள சிறுநீரக சனனி சத்திரசிகிட்சை விடுதி, ஆரோக்கிய வாழ்வு நிலையம் மற்றும் Digital OPD System ஆகிய பிரிவுகள் (11) திகதி உத்தியோக பூர்வமாக திறந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது.

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி கணேசமூர்த்தி கலாரஞ்ஜினி தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்விற்கு பிரதம அதிதியாக சுகாதர அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் வைத்தியகலாநிதி அசேல குணவர்த்தன கலந்து கொண்டு புதிய பிரிவுகளை திறந்துவைத்துள்ளார்.

இந்நிகழ்வுகளில் சுகாதார அமைச்சின் பணிப்பாளர்கள், மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் பிரதிப்பணிப்பாளர், வைத்தியர்கள் மற்றும் வைத்தியசாலை உத்தியோகத்தர்கள் என பலரும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.
Powered by Blogger.