சற்றுமுன் ஆரம்பமாகியது புதிய அமைச்சர்களின் நியமனம்! தமிழர்களுக்கும் அமைச்சுப்பதவி - முழு விபரம் இதோ..

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் இடைக்கால அமைச்சரவை இன்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் 15 அமைச்சர்களை கொண்ட புதிய அமைச்சரவை சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ஷவினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சத்தியப்பிரமாண நிகழ்வு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

அதற்கமைய நிதி, பொருளாதார மற்றும் கொள்கை திட்டமிடல்,புத்தசாசனா, கலாச்சார விவகாரங்கள், மத விவகாரங்கள், நகர அபிவிருத்தி, நீர் வழங்கல் மற்றும் வீட்டுவசதி அமைச்சராக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.நீதி, மனித உரிமைகள், சட்ட மறுசீரமைப்பு அமைச்சராக நிமல் சிறிபால டி சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி, சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சராக ஆறுமுகன் தொண்டமான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.வௌிநாட்டு உறவுகள், திறன் அபிவிருத்தி, தொழில் துறை, தொழில் உறவுகள் அமைச்சராக தினேஸ் குணவர்தன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.கடற்தொழில் மற்றும் நீரியல்வள அமைச்சராக டக்ளஸ் தேவானந்தா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.மகளிர் மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சராக பவித்திரா வன்னியாராச்சி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் , உயர் கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சராக பந்துல குணவர்தன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அமைச்சராக ஜனக்க பண்டார தென்னக்கோன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.மகாவலி, விவசாயம், நீர்ப்பாசனம், கிராமிய அபிவிருத்தி, உள்ளக வர்த்தகம், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோர் நலன் அ​மைச்சராக சமல் ராஜபக்ஷ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.கல்வி, விளையாட்டு, மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சராக டலஸ் அழகப்பெரும நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.வீதி, நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சராக ஜோன்ஸ்டன் பெர்ணான்டோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.சிறிய நடுத்தர தொழில் துறை, கைத்தொழில் மற்றும் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சராக விமல் வீரவங்ச நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.பயணிகள் போக்குவரத்து முகாமைத்துவம் மற்றும் மின்சக்தி எரிசக்தி அமைச்சராக மஹிந்த அமரவீர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.சுற்றாடல் மற்றும் வனவிலங்குள், காணி மற்றும் காணி விவகார அமைச்சராக எஸ்.எம்.சந்திரசேன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் மற்றும் ஏற்றுமதி விவசாய அமைச்சராக ரமேஸ் பத்திரண நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.கைத்தொழில் ஏற்றுமதி , முதலீட்டு மேம்பாடு, சுற்றுலா மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சராக பிரசன்ன ரணதுங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Powered by Blogger.